Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat nabestaanden onnodig opgezadeld worden met de kosten van een uitvaart. Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen: kapitaal, natura en een combinatie. De drie vormen kort uitgelegd met de belangrijkste aandachtspunten per verzekeringsvorm:

Uitvaartverzekering kapitaal

Bij een uitvaartverzekering kapitaal wordt er bij overlijden een bepaald bedrag uitgekeerd. kinderenKapitaalverzekeringen zijn er in twee vormen: de tijdelijke kapitaalverzekering en de levenslange kapitaalverzekering.

Tijdelijke kapitaalverzekering

Bij een tijdelijke kapitaalverzekering keert de verzekering alleen uit als de verzekerde voor een vooraf vastgestelde datum overlijdt. Indien de verzekerde na deze datum overlijdt wordt er geen bedrag uitgekeerd. Een tijdelijke kapitaalverzekering kent
dus enig risico, want indien de verzekerde na
de in de polis vastgestelde datum overlijdt kan de uitvaart niet door de verzekering worden gedekt.

De tijdelijke kapitaalverzekering wordt daarom ook vaak afgesloten met een bepaald doel voor ogen. Zoals bijvoorbeeld het afbetalen van de hypotheek, of de studieschuld (van de kinderen) als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

levenslange kapitaalverzekering

Bij de levenslange kapitaalverzekering is geen sprake van een datum in de polis. Als de verzekerde tot overlijden komt keert de uitvaartverzekeraar een bedrag. Dit bedrag kan gebruikt worden om de uitvaart te bekostigen.

Omdat uitvaartkosten jaarlijks stijgen kan bij het afsluiten van een levenslange kapitaalverzekering gekozen worden voor een verzekering die jaarlijks stijgt. Zodat in het geval van overlijden de uitkering van de uitvaartverzekering de uitvaart ook daadwerkelijk dekt.

Uitvaartverzekering natura

Met een natura uitvaartverzekering wordt er geen bedrag uitgekeerd bij overlijden. Daarentegen wordt de uitvaart wel geregelt en verzorgt. Het is gebruikelijk dat de verzekeraar die een uitvaartverzekering natura aanbiedt eigen uitvaartverzorgers of uitvaartondernemers in dienst of in hun bestand hebben die de verzorging van de uitvaart tot zich nemen. Ook deze vorm verzekeren is er in twee vormen: de verzekering die bestaat uit dienstverlening, en de verzekering waarbij een geldbedrag verzekerd is.

Een natura verzekering op basis van dienstverlening biedt de verzekerde een verzorgde uitvaart op basis van een vooraf overeengekomen pakket. De uitvaart wordt volledig uit handen genomen door de verzekeraar (en eventueel een uitvaartverzorger die namens de verzekeraar opereert). Er is vaak sprake van een basispakket die naar wens uitgebreid kan worden met wensen van de verzekerde.

Het is van belang om bij het afsluiten van de uitvaartvaartverzekering het pakket en de eventuele extra’s goed te bloemeninventariseren. Anders kunnen nabestaanden worden opgezadeld met extra kosten, als er bijvoorbeeld meer rouwauto’s moeten worden gehuurd, of een duurdere kist wordt gekocht.

Bij een natura verzekering op basis van een geldbedrag wordt een bepaald bedrag vergoed door de uitvaartverzekeraar. Dit bedrag dient wel besteed te worden voor de uitvaart, alleen dan kunnen de kosten worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Er wordt namelijk bij deze vorm van verzekeren geen geld uitgekeerd aan de nabestaanden.

Uitvaartverzekering combinatie

Bij een combinatie uitvaartverzekering kan er naast een pakket diensten, zoals bij een natura verzekering op basis van dienstverlening, ook een extra verzekerd bedrag worden opgenomen in de polis. Er wordt dus een deel verzekerd in natura en een deel in kapitaal. Met het kapitaalbedrag hebben nabestaanden de mogelijkheid om bijvoorbeeld extra bloemen of een nog mooiere kist aan te schaffen.