Als u drie jaar de premie voor een uitvaartverzekering heeft betaald, is het volgens de wet toegestaan om de uitvaartverzekering af te kopen. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering dient u de afkoopwaarde op te vragen bij de uitvaartverzekeraar.

Het afkopen van een natura uitvaartverzekering is niet mogelijk, omdat daar geen fiscale verplichtingen verbonden kunnen zijn. Indien de afkoop van uw uitvaartverzekering mogelijk is, moet u er rekening mee houden dat dit slechts om een gering bedrag kan gaan.
pinpas

Risicopremie

De premie die u reeds heeft betaald bestaat voor het grootste deel uit de risicopremie. De risicopremie is de premie die nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te verzekeren.

Want als u kort na het afsluiten van de uitvaartverzekering komt te overlijden, dient de verzekeraar de uitvaart te vergoeden (conform de overeenkomst) maar er is maar weinig premie betaald aan de verzekeraar. De risicopremie maakt dus geen deel uit van de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering.